Лечебният код е най-силната, най-бързата и най-лесната техника за изцеление. Казвам го след 15 годишно изследване на всевъзможни методи за трансформация, които не постигнаха такъв дълбок и бърз ефект.

Лечебният код е много лесен метод, но съм забелязала, че повечето хора не достигат до същността му и не могат да го използват в пълна степен.  Една от причините е, че в книгата “Лечебният код” на д-р Лойд и д-р Джонсън липсва информация как да създадем сами трансформиращи утвърждения за конкретни проблеми!*

От тази публикация ще научите как да изпълнявате лесно и правилно Лечебния код с подходящите за вашия случай позитивни утвърждения.

За да създадеш позитивно утвърждение или както авторите го наричат  Твърдение за фокуси­ране върху истината, има няколко прости правила:

  • Направете го в положителна форма: “Аз съм смел/а”, а НЕ – “Не ме е страх”
  • Направете го в сегашно време “Имам всичко, от което имам нужда”, а НЕ “Ще имам всичко, от което имам нужда”
  • Обърнете негативното си вярване в точно обратното – ако вярването, което имате е например “Аз съм глупав/а, не мога да го направя!, го обърнете в “Аз съм умна/умен и мога да го направя!
  • Вмъквайте колкото се може по-често думите БЛАГОДАРЯ, ПРОЩАВАМ, ОБИЧАМ, ПРИЕМАМ в своите утвърждения, например “Благодаря на болката/болестта/травмата, че се научих да израствам чрез нея”, “Прощавам на родителите си/шефа си/неприятеля си за…”, “Прощавам на себе си за…”, “Обичам себе си и тялото си дълбоко и безусловно”, “Приемам своите отрицателни черти/неуспехи/страдания като дар”
  • Доверете се на вътрешния си глас (той често подсказва специални положителни утвърждения, които ви докосват особено)
  • Изберете такива утвърждения, които най-силно ви въздействат (предизвикват изблик на сълзи, гняв, смях) и ги правете, докато се върнете към състоянието на вътрешен мир.
  • Ако не сте сигурни в себе си, винаги се консултирайте с експерт!

В следващата част следват специални твърдения, които покриват най-разпространените негативни модели/ и ги трансформират.  Преди това научете как се изпълнява Лечебния код (пълна и кратка версия).

Задайте си въпроса: Чувствам ли гняв, тъга, страх по отношение на нещо или някого?

Той ви помага да дефинирате проблемът, върху който ще работите (например липсата на пари, болката в гърба, скандала с половинката и т.н.).

Когато веднъж сте дефинирали проблема и имате време на разположение, направете пълната версия на Лечебния код (не отнема повече от 10-20 мин и се препоръчва). Не забравяйте да записвате всички негативни вярвания, за които ви хрумва, че може да са причина за проблема (например болката в гърба може да се появява в следствие на нагласа, че ви липса опора в живота – трябва да определите сами за себе си! – ако ви е трудно използвайте обясненията в края на статията)

Ето ги точните инструкции за пълната версия:

“Изпълнявайте Кода на тихо, усамотено място, където мо­жете да се отпуснете, без да ви разсейват или прекъсват. Ето и правилната последователност:

1. Оценете проблема според степента на безпокойството, което ви причинява, от 0 до 10.

2. Идентифицирайте чувствата и/или нездравословните вяр­вания, свързани с проблема.

3. Открийте спомените. Помислете дали в живота ви е имало друг случай, когато сте се чувствали по същия начин, дори обстоятелствата да са били различни. Търсете същото чув­ство. Не се ровете прекалено много, просто се запитайте дали и друг път сте се чувствали така, както сега. Повта­рям, търсим сходство в усещането, не в обстоятелства­та. Ако ви притеснява предстоящо медицинско изследване, се запитайте дали и друг път сте изпитвали същата тревожност в миналото, например в детството, а не дали са ви правили същите изследвания, фокусирайте се върху най-ранния спомен, който изплува, за да изцелите първо него.

4. Оценете този спомен по скалата от 0 до 10. Възможно е да има и други. Потърсете най-силния или най-ранния и работе­те първо върху него. Ако нещо ни притеснява, то е именно защото е свързано с неизцелен спомен. Често, когато изце­лите най-ранния или най-силния спомен, всички други споме­ни, свързани с него, автоматично се изцеляват.

5. Кажете молитва за изцеление, като посочите всички проб­леми, които сте открили (например „спомена ми от чети­ригодишна възраст, страховете ми, главоболието ми”).

МОЛИТВА
Моля се всички известни и неизвестни негативни обра­зи, нездравословни вярвания, деструктивни спомени на клетъчно ниво и физически проблеми, свързани с … (на­зовете вашия проблем), да бъдат открити, отворени и изцелени, а аз да се изпълня с Божията светлина, живот и любов.
Моля се ефективността на това лечение да се увеличи стократно и повече (последното казва на тяло­то, че изцелението трябва да бъде приоритет).

6.Изпълнете Лечебния код, като се задържате във всяка пози­ция около 30 секунди и повтаряте Твърдението за фокуси­ране върху истината, което се противопоставя на всяко нездравословно убеждение или друго твърдение, насочено към вашия проблем. Докато изпълнявате Лечебния код, не се фокусирайте върху негативното, а върху позитивното. Задължително преминете през четирите центъра (обикно­вено са няколко серии от позиции). Изпълнявайте Кода поне 6 минути. Винаги можете да увеличите малко времето, осо­бено ако сте оценили проблема си над 5 или 6. Препоръчва­ме шестте минути като минимум.”

Позиции – изпълняват се с насочени към точката пръсти, които се държат на малко разстояние (7-10 см)
1. Точката на междувеждието
2. Адамова ябълка
3. Уши (вдлъбнатини зад долната част на ушите)
4. Слепоочия

Кратка версия на Лечебния код

Когато вече сте преминали през пълната версия, можете да изпробвате кратката версия.

1) Кажете молитвата с конкретния проблем (като го оцените от 0-10, ако желаете). Дефинирайте къде в тялото ви изпитвате болка, напрежение или някакъв дискомфорт. Фокусирайте се върху тази област, докато изпълнявате Лечебния код.

3) Наблюдавайте как тялото ви и особено зоната на напрежение се заливат с отпускащи вълни от топлина при всяка позиция. Слушайте вътрешния си глас, който ви подсказва правилни дълбоко въздействащи утвърждения или използвайте тези, които имате.

2) Направете позициите (поне два кръга),  повтаряйки положителни утвърждения

NB! Когато изпълнявате Лечебния код ще започнат да изплуват забравени спомени и негативни мисловни модели под различна форма (като сънища, ярки картини/миризми, повтарящи се негативни твърдения, които сте чували за себе си в миналото и много други) – ако това ви се случва, значи сте на правилния път – записвайте всичко, ако това е ок за вас и разплитайте лека-полека нишката, през която ви води самият Лечебен код до пълно изцеление и свобода.

Най-важното е да трансформирате негативните вярвания в положителни, да прощавате и благодарите за всичко, което ви се е случило. Много скоро за ваша изненада ще се освободите от проблеми, които са ви тормозили години наред. / Източници

Десислава Манева

 Лечители.бг