М

алцина знаят, че за да се въведе един медикамент на пазара той задължително минава и на тест за плацебо. При него на една група се дава медикамент, а на друга фалшиво хапче, което няма никаква фармакологична стойност само целулоза и пластификатор. Идеята е и двете групи пациенти да си мислят, че пият нещо много лечебно. Така ако повлияните положително от истинското хапче не са поне със 40% повече от плацебо хапчето, то рядко излиза на пазара.

      През 2014 година станаха известни редица резултати. Един от тях е за проведени тестове с мултивитамините, за да се потвърди или обори твърдението, че те намаляват в незначителна степен риска за злокачествени заболявания при мъже. Резултатите от проучването Physicians Health Study II, което включвало 14 641 мъже на възраст над 50 години обаче показали, че това твърдение не е съвсем точно. След период на проследяване от 11 години е установено, че дневният прием на мултивитамини намалява незначително честотата на злокачествени заболявания, в сравнение с плацебо ефекта (17.6 срещу 18.8%). Според експертите, комбинацията от ниски дози витамини и минерали може би ще е по-ефективна от високи дози отделни витамини, с които обикновено се тъпчат пацинетите.

      Друг случай е свързан с хемопревенцията на рак на простатата с препарата Finasteride, която е отхвърлена. Резултатите от изследване показали намаление с 25% на честотата на рак на простатата при мъже на терапия с инхибитора, в сравнение с плацебо.

      Резултатите от ново, дългосрочно (средно 18 години) проучване при рак на простатата – Prostate Cancer Prevention Trial (PCPT), публикувано наскоро, установиха идентична обща преживяемост, както при Finasteride и плацебо.

В тази връза сега нов, евтин тест за скрининг на цервикален карцином е създаден от индийски учени на базата на оцетна киселина. Той ще е приложим в развиващите се страни поради ниската му цена. За обучение за работа с новия тест са необходими само четири седмици.