Приборите СКЕНАР се използват като основно или помощно средство в профилактиката и лечението на широк спектър заболявания, за лечение на функционални разстройства, при оказване на спешна помощ и в много неотложни ситуации. Серията професионални прибори са с широки лечебни възможности, висока надеждност и възможност за отразяване на голям обем информация. Апаратите за предназначени за използване от медицински специалисти от различни специалности. В своята работа СКЕНАР-терапия ползват специалисти от всички области както на конвенционалната (физиотерапевти, невролози, интернисти, педиатри, акушер-гинеколози, травматолози, спортни лекари и др.), така и на алтернативната (иглотерапевти, хомеопати, рефлексотерапевти) медицина. СКЕНАР успешно намира приложение в козметологията, рехабилитацията, кинезитерапията.

 

Абревиатурата СКЕНАР означава Самоконтролируем Енерго-Невро Адаптивен Регулатор. СКЕНАР терапията се осъществява чрез уред, който използва електрически импулси с характеристики близки до нервните импулси в човешкото тяло. Предполага се, че тези електрически сигнали имат свойството да активират С влакната на нервната система, което резултира с повишена продукция на невропептиди. 

Действието на уреда се основава на базисните принципи на китайската алтернативна медицина – акупресура и акупунктура.

В домашни условия

СКЕНАР приборите за домашна употреба са незаменим помощник във всяко семейство. Това са серия прибори, предназначени за използване в домашни условия, по време на спорт и туризъм, в командировка, на почивка и екскурзия. Могат да се ползват за премахване на болката, лечение на респираторни заболявания, при травми, изгаряния, измръзване и др. Простотата на експлоатация, високата надеждност и ефективност правят апаратите ЧЕНС-СКЕНАР незаменими при оказване на първа помощ.

 • Приборите ЧЕНС-СКЕНАР успешно могат да се използват при:
  • Самостоятелно лечение на битови травми, изгаряния и измръзвания I и II степен
  • Намаляване или премахване на болки с известен произход
  • Нормализация на съня и кръвното налягане
  • Лечение на респираторни заболявания
  • Снемане на отоци, и заздравяване на рани
  • За поддържаща и болкоуспокояваща терапия при хронични заболявания
  • За извеждане от шок, припадък, сърдечен пристъп – до получаване на квалифицирана помощ
  • За подобряване качеството на живота при нелечимо болни
  • За повишаване на жизнения тонус при възрастни хора
  • За профилактика и повишаване на имунитета
  • За укрепване на организма на децата
  • При менструални болки
  • За козметични процедури – „стягане” на кожата на лицето, отстраняване на бръчки, профилактика на стареенето на кожата
  Под ръководство на лекар приборите могат да се ползват при лечение на заболявания на :
  • Нервната система
  •  Костно-мускулната система
  • Дихателна система
  • Сърдечно-съдова система
  • Храносмилателната система
  • Пикочо-полова система
  • Заболявания на зъбите
  А също така при:
  • Профилактика на страничните лекарствени ефекти
  • Профилактика на усложнения при деца и възрастни след ваксиниране

За спортисти

Съвременният спорт предполага все по-нарастващи психологически и физически натоварвания. В тази връзка все по-актуални цели са: повишаване на психологическата устойчивост, лечение на спортен травматизъм, лечение на общи заболявания без прием на медикаменти, пълна и бърза рехабилитация на спортистите, а така също удължаване на спортното дълголетие. Ниското тегло, лесната експлоатация и портативността, позволяват СКЕНАР приборите да се използват не само в специализирани кабинети, но и непосредствено на тренировка, състезание, по време на пътуване, в хотела.

Колкото по-малко е времето от настъпването на травмата или неразположението до въздействието със СКЕНАР, толкова по-голяма е ефективността при лечението, по-леко преминава заболяването, по-бързо настъпва цялостно възстановяване на организма. В тази връзка, присъствието на умеещ да си служи подготвен терапевт, по време на състезания, на тренировки и въобще на всяко място на което се намират спортисти, повишава ефективността на оказваната помощ.
От натрупаният до момента опит, може да се направи категоричният извод, че СКЕНАР – технологията в спортната медицина е успешно приложима, като една бързо действаща, безвредна (без странични и нежелани реакции) терапия, която значително увеличава потенциалните възможности на организма.

СКЕНАР Е и ЗА ВСИЧКИ, които искат да помогнат на себе си, на своите деца, родители и близки по един физиологичен, високоефективен и без вредните странични ефекти на медикаментите начин. Тази високоефективна и безвредна терапия е алтернатива,

както за възрастни така и за деца. 

Това е една нова надежда, когато стандартните методи на лечение се оказват безсилни.

 

IMG_2155Физиологична основа на СКЕНАР терапията

Според древната китайска медицина кожата е огледало, което отразява състоянието на вътрешните тъкани и органи на човека. Върху кожата се сформират области или точки даващи информация за точно определен вътрешен орган. Предполага се, че чрез активно целенасочено въздействие върху тези точки по огледален механизъм, индиректно може да бъде повлиян и съответстващият орган.

СКЕНАР терапията и рецепторите на кожата

СКЕНАР терапията използва свойството на кожата да възприема дразнения от различен вид – механични дразнения (акупунктура, масаж), термични (температурни въздействия), електрически ток, магнитното поле, лазерни лъчи или ултразвук. Тази способност на кожата се реализира посредством рецептори, чувствителни на дразнения, които се регистрират и трансформират под формата на нервни импулси. Провеждат се по нервните влакна и достигат до център за преработка на информацията (ретикуларната формация в мозъка). След обработката на импулсите се генерират нови в ответна реакция, целящи възстановяването на хомеостазата.

Скенар терапията и електрическите сигнали

Прилаганите в скенар терапията електрически импулси са нискоамперни и с ниско напрежение, тоест с параметри доближаващи се до тези, придружаващи биологичните процеси в организма. Скенар сигналите въздействат върху акупресурните точки, разпределени върху цялата повърхност на кожата. Върху тези акупресурни пунктове са разположени споменатите по-горе рецептори, които възприемат дразненията от електрическите импулси, които СКЕНАР уреда произвежда. Именно чрез помощта на рецепторите в акупресурните зони се осъществява взаимодействието между електрическите импулси на СКЕНАР уреда и организма на човека. Възприетата информация под формата на електрически сигнали се провежда по тънките С влакна на нервната система.

Скенар терапията и тънките нервни „С” влакна

Влакната от тип „С”са немиелинизирани (без миелинова обвивка) и затова са по-тънки от миелинизираните влакна тип А и Б. Освен това С влакната са по-трудно възбудими и са пептидергични (продуциращи невропептиди). Предполага се, че Скенар терапията въздейства точно върху тези пептидергични влакна стимулирайки продукцията на по-голямо количество невропептиди от тънките С влакна.

Скенар терапията и невропептидите

Невропептидите, секретирани от немиелинизираните С влакна са невромедиаторите: енкефалини, ендорфини, брадикинин. Съществуват научни данни, че тези невромедиатори имат голямо значение в осъществяването на почти всички автотерапевтични и авторегулаторни биохимични жизнени процеси в организма. Основният стремеж на СКЕНАР терапията е активирането на тези С влакна и повишена синтеза на споменатите невропептиди с цел овладяване на настъпилата дисхармония в хомеостазата.

Lechiteli.bg