В малките или отдалечени населени места, в които няма аптека, трябва да има възможност лекарите да продават лекарства на пациентите. Тази идея защити проф. Стоян Тонев, председател на парламентарната комисията по здравеопазване. Според сега действащата уредба практиката лекари да продават лекарства е незаконна.

„Ще поканим следващият четвъртък в здравната комисия както Съюза на фармацевтите, и конкретни фармацевти и собственици на аптеки, за да обсъдим този въпрос, тъй като тук става въпрос за практика, която е широко разпространена“, обясни той. „В тези малки селца, градчета, където няма аптеки и където не е създадена организация, защото има такива градчета, където няма, но в най-близкия град, който е на 20 – 30 километра, изпращат през ден или 2 – 3 дни фармацевти, които обслужват населението“, посочи Тонев.

„Това е един добър вариант, но има и една голяма част от тези, да не кажем много отдалечени или планински, а по-скоро няма инфраструктура, която да позволява създаването на аптека. Именно затова, както беше решен този въпрос преди години, а така е решен и в една високотехнологична държава като Швейцария, Германия, лекарите продават лекарства“, заяви той.

Според ген. Тонев всеки възприема тази част от идеята, която го устройва, обаче когато се прави на парче, се губи смисълът. „Има един по-добър вариант, идеалния вариант, който за съжаление ще ни трябва малко време, докато го въведем“, каза още ген. Стоян Тонев.

Lechiteli.bg