Доц. Ради Кабаиванов е български учен, който разработва уникална теория, чрез която да разгадае логиката на Бог чрез анализ на начина на създаване на информация. Основател е на катедра “Математика и информатика” във Великотърновския университет. Анализите му се базират на научните изследвания на Айнщайн, Фейнман и Уилър. Кабаиванов е на мнение, че науката се нуждае от нов раздел в математиката, чрез който да се създаде апарат за безпределна логика, пише за него новинар.бг.

- Доц. Кабаиванов, в книгата „Размисли за информацията и информационно пространствено-времевия континуум”, която сте съставили заедно със своя син Светлозар Кабаиванов, посочвате, че информатиката е псевдонаука и светът има нужда от съвсем нова насока, за да разгадае логиката на Бог.

- Време е да се роди наука за информацията, защото досега няма определение за това понятие. Има само терминологично еднообразие. Терминът „информация“ се употребява за предаване на различните мнения и мисли. На практика обаче се използва за всичко. Ние искаме да създадем изцяло нов поглед и затова сме създали тази теория за информацията. За първи път същността е представена в книгата ни. Позволяваме си да изведем информацията като пораждане от анализа на контекстни зависимости чрез апарат за безпределна логика. Това е новото и същественото. Теорията за информацията се обективизира във висш порядък и е необходима нова наука. Изцяло работим за контекстни независимости, които пораждат зависимости, с които има проверка за истинност, а това могат да го правят, за добро или зло, засега само природните „машини”.

- Обяснете ни как чрез вашата теория ще достигнете до тази висша информация?

- Досега сме определяли информацията като нещо от рода на база данни. Тя обаче е нещо много по-съществено. Оказва се, че е фундаментът на света. Поражда се във всеки един момент в анализа на контекстните зависимости на всички нива, започвайки от микро- и достигайки до макронивата на континуума. Фактически ние разширяваме континуума на Айнщайн, осмисляме пространството и времето и го разширяваме. Тогава целият конструкт на Мирозданието става лесен. Според нас информацията се реализира чрез четирите познати сили на взаимодействие и енергия. Поражданият многомерен и пластов континуум е и Творецът, и Творението.

- Как можем реално

да стигнем до него?

- Засега не можем. Поставяме си за задача създаването на нова математика, която да създаде апарат за анализи на контекстни зависимости и безпределна логика. Има определени опити, но засега няма голям напредък. Проблемът е, че няма специална наука за това.

- Значи засега всичко е теоретично?

- Да, така е и ще е трудно да се докаже.Може да стане след една година или след 100. Никой не може да каже кога точно човечеството ще успее да стигне до отговорите.

- Теорията ви не е ли смесване на

науката с езотериката и мистичното?

- Не бих казал. Въпреки това не означава, че ние не вземаме от мъдростта на религиите. Стъпили сме здраво на цялата теория, която ни е позната досега. В нея влиза дори Хокинг и много други, но сме се опитали на базата на техния труд да направим нашите изводи. Искаме да погледнем към първопричината, да разберем как се поражда информацията и как се реализира чрез тези сили на взаимодействие. Все още не сме дали решението. Образно сме казали, че може да се опече много хубав хляб, но не сме дали рецептата. Искаме да създадем лаборатория за наука за информация, която да започне да търси решение. Проблемите трябва да се поставят.

- А говорили ли сте с някои организации,

които могат да ви помогнат в тази насока?

- Да, в контакт сме с университети, министерства. Има някаква форма на обещания, но не ми се иска да конкретизирам все още, тъй като всичко е в начален етап.

RK-1- В предишния ни разговор казахте, че България може да инвестира малко пари в тази насока, но ако се стигне до откриване на решение и създаване на подобен апарат, то тогава ще изкара много повече.

- Страната ни ще стане центърът на света! Това може да стане, ако създадем математиката за решения на контекстни зависимости и по този начин да направим апарат за безпределна логика.

 

- Интересно е твърдението ви, че извънземните са континуумен обект. На какво се базира то?

- Правилно. Ние разглеждаме света като единност. Почваме да изказваме мнение, че Бог е един и той не е различен за нас и извънземните. Затова има идея религиите да се обединят. Няма значение как ще го наричаме Господ. Има много истини, които трябва да се осмислят. Това е и Големият взрив, и как микрочастиците преминават от материя към вълна. Там е истината. Даже сега информацията, която ви предавам, е достъпна в цялата континуумна мрежа на Вселената. Друг е въпросът кой има достъп до информационните машини, с които може да я разгадае. Това, което правим ние, не е ерес или богохулство, но не е теология. Въпрос на време е да го измисли някой.

- Колко време ви отне да

напишете книгата?

- Самото написване не ни отне много време, тъй като работим по тези въпроси с моя син от дълги години. Идеята да започнем да създаваме книгата е негова. Всичко стартира от негов въпрос за определението на Шенон. Той твърди, че с намаляването на шума в канала нараства информацията. Синът ми обаче се усъмни в това твърдение, което даде началото на нашите размишления.

- Мислите ли, че издаването на книгата може

да помогне да реализирате идеята си?

- Да, вече сме я представили на доста институции, с които поддържам контакт. Изпратили сме я дори на мои студенти във Виетнам и Китай, където ще се преведе и издаде. Книгата ще замине и за Русия. Ако добро издателство предложи превод на английски, най-вероятно ще се издаде и на този език.

 Lechiteli.bg