„Лечители.Бг“ предлага най-полезните продукти и новини в България. Обикаляме света и търсим само здравословни продукти, вълшебни рецепти и висококачествени фито-компоненти. Виж Условия за ползване на портала и он-лайн магазина

За Kонтакт: info@lechiteli.bg / 0898 890 333

Кауза

Lechiteli.bg е първият портал, който благодарение на своя подход за информиран и компетентен избор успява да преодолее по естествен начин изкуствено издигнатите бариери между т. нар. две медицини (традиционната и алтернативната) в името на повишаване здравния статус на отделния човек и цялата нация. Всичко, което благоприятства здравето може да бъде открито тук – новости, народни рецепти, професионални анализи в областта на Фитотерапия, Фармакология, Стоматология, Квантова и холитична медицина,  Хирургия, Биоенерготерпия и др.

Аудитория

Читателите ни се множат в широк възрастов диапазон. Нашата най-вятна аудитория обаче е тясно таргетирана от хора на средна възраст (28-55 г.),  интересуващи си от здраве – здравни продукти и здравни услуги. Имаме 300 000 месечни посещения и над 3,3 млн. импресии. Сайтът се превърна в трибуна за компетентно, но достъпно поднасяне на информация за продукти, методи, интервюта на специалисти в сферите на научната и алтернативната медицина.

Цел

Нашата цел е чрез най-високите стандарти в журналистиката да представим без страхове и предразсъдъци, а обективно стари и нови методи, технологии и продукти използвани, както в конвенционалната, така и при алтернативната медицина. Това е и Целта на Асоциация Здравна Алтернатива (АЗА), която оказва безценна помощ по развитието на портала „Лечители.Бг“ със съвети, специалисти и ноу-хау.

Адрес: София, ул. „Георги Софийски“ № 70, ет.1, ап.2

За Kонтакт: info@lechiteli.bg / 0898 890 333       Реклама/тарифи

connected-family