Зофия Шчербак е един от най-доказаните алтернативни лечители, тъй като единствена доказва дарбата си с мeдицински изследвания на пациенти, правени преди и след нейната намеса. От тях се вижда по безспорен начин, че методът на родената във Варшава, Полша, народна лечителка е изключително ефективен при наглед нелечими и хронични заболявания като миоми, безплодие, проблеми по опорно-двигателен апарат, мускулни дистрофии,  Хашимото и какво ли не. Предлагаме ви само част от случаите, в които благодарни пациенти сами разказват за своите изцеления, отхвърлили бремето на тежките си диагнози. А сред тях има дори доктори.

Заради многото писма публикуваме контактите на народната лечителка – за диагностика и лечение телефон за записване – 0876 320 977.

 

Случаи

В своята кариера и хуманна дейност, Зофия Шчербак се е сблъсквала с много тежки случаи. В този период от време, тя се профилира и се занимава предимно с деца с генетични заболявания, хормонални нарушения, автоимунни заболявания на „Хашимото“, Базедова болест, възли на матката, миоми и кисти на яйчниците, аденоми на хипофизата, стерилитет, проблеми с опорно-двигателния апарат и други тежки генетични заболявания. На вратата й често чукат й хора с онкологични проблеми. Подчертава, че в случай на прилагано лечение на раково болни хора със злокачествен тумор – чрез лечение с химио- и лъчетерапия – тя не поема ангажимент за лечение.

Кредото на Зофия Шчербак е, че когато един лечител работи под контрол на медицински лица, може да се види какви заболявания лекува той, какъв ефект и най-вече какъв резултат има от неговото лечение. Всеки лечител би трябвало да подпише договор с лекар, като самият лечител би трябвало да избере лекаря спрямо лекуваното заболяване и профила на самия доктор.

Спасена от тумор и безплодие

Преди известно време пристигна писмо до медията от Цветана Григорова с благодарности отправени до лечителката Зофия Шчербак. Цветана Григорова описваше трудностите, свързани с нейното заболяване – наличие на туморна формация на хипофизата и киста на мозъка. Те впоследствие изчезват след приложено лечение от Зофия. Независимо, че Цветана Григорова е прилагала 15-годишно консервативно лечение, традиционната медицина е била безсилна и не е постигнала резултати. Младата жена освен за живота си в последните години се е борила и да забременее с помощта на класическата медицина, но за съжаление без резултат. След курс на лечение при лечителката Зофия, Цвети забременява става майка на две прекрасни деца. Цветана предостави на редакцията медицинска документация и преди и след проведеното лечение при Зофия, която доказва излекуване на двете формации в мозъка, а и също предостави снимки на прекрасните си рожби.

Миоми, ДНК

Зофия Шчербак разказва: „От позицията на доказал се лечител, се срещнах с пациенти с различни заболявания, чиито прогнози бяха нелечими за класическата медицина-хора с генетични заболявания, бездетни, с миоми, гръбначни проблеми и какво ли не. Като се замисля обаче, лечението на онкологични заболявания бяха най-трудни, защото пътеката на заболяването, по която е преминал всеки болен е граничила с отчаяние, душевна и физическа болка, немощ. Наблягам на тези пациенти, защото тяхната безнадеждност за излекуване от класическата медицина ги е мотивирала да потърсят алтернатива. Получавайки присъда там за невъзможност за оперативно лечение, мнозина са насочвани към химио и лъче-терапия. Не е тайна, че нерядко тя може да усложни в този специфичен случай здравословното състояние на човек. Тук ще дам пример за пациент с тумори в главата, с доказана злокачествена хистология ТУ-Глиобластом 4-та степен. След първата животоспасяваща операция, пациентката нямаше шанс за втора операция, а химио и лъче-терапия в случая бяха безполезни.

Прогноза

Лекарите предупреждаваха и прогнозираха за възможност за получаване на отток след провеждането на това лечение, който би усложнил ситуацията и здравословното състояние. В тази безнадеждна ситуация и с до 1 месец живот, даван от докторите, пациентът попадна при мен в кабинета ми в София. Със съдействието на лекарите, с които работя пациентът получи оздравителен процес. След приложеното от мен лечение се стигна до втора операция и значително намаляване на туморната маса (2/3 от туморната маса беше намаляла). Така пациентът се спаси и животът му сега преминава в нормално ежедневие и навлизане в един спокоен житейски ритъм. Диагноза ТУ-Глиобластом 4-та степен предполага летален изход и много кратък живот, за което съобщиха докторите. Прогнозата на докторите беше живот до един месец! Към момента минаха девет месеца и пациентът се радва на добро здраве благодарение на сътрудничеството на двете медицини (класическа и неконвенционална).

Разказвам този случай, защото той доказва че няма невъзможни неща, когато любовта към човека и професионализма образуват мощна сила, която спасява човешки животи.

Вестибулопатия

Лечителката Зофия Шчербак разказва за пореден случай, който е с медицинското лице, доктор Даниела Христова.

На 28.11.2017 г. с епикриза № 626, д-р Христова постъпва по спешност в болница „Свети Наум“ с диагноза Вестибулопатия със силен световъртеж, без възможност за самостоятелно движение и вестибуларно-вегетативен синдром на съдове, вследствие на дългогодишна артериална хипертония. Жената се оплаква от силен световъртеж и внезапно повишаване на кръвното налягане, които причиняват невъзможност за самостоятелно движение дори с придружител. Кръвното налягане е постоянно 240/140, 220/120, като не се повлиява от медикаментите, предписани от лекуващия лекар. В болница „Токуда“ с епикриза № 10302/24.03.2019 г. и епикриза № 15312/06.05.2019 г., д-р Даниела Христова постъпва двукратно в медицинското заведение и при направен ЯМР на главата се установява диагноза мозъчен инфаркт и стеноза на прецеребрални артериии, централна хемипераза с участие на 7 мм черепно-мозъчен нерв. При леко стабилизиране в болничното заведение, пациентката не може да изпълнява ежедневни функции и не е работоспособна. В същата болница е направен и цветен дуплекс ДСГ (доплер на сънни артерии), който доказва 40% силно снижен кръвен поток с повишена съдова резистентност, номер на изследване 10302/22.03.2019 г. На 27.03.2019 г., под № 5583 й е направен ЯМР на главата в болница „Св. Иван Рилски“, а заключението гласи: „Глиозни промени в мозъка от съдов характер, с давност и дегенеративни промени“.

Благодарност

Ето какво самата пациента д-р Даниела Христова разказва: „След безпомощното конвенционално лечение, се обърнах към неконвенционалното лечение. След третата процедура при Зофия, започнах да се движа самостоятелно и без придружител. След всяка следваща процедура започнах да спя в леглото, а не в седнало положение на стол. Станах трудоспособна, с тонус и без световъртеж, без замайване и кръвното налягане се стабилизира“.

Зофия изпраща пациентката за нови изследвания, които доказват удивителни оздравителни резултати:

1. ЯМР на главата № 1/15.07.2019 г., доцент Андрей Иванов, диагноза: нормална ЯМР находка, не се вижда суспектни Т2W и Т1W сигнални промени по протежение на мозъчен ствол и структури на малък мозък.

Пациентката получава и второ мнение на същия ЯМР от професор, наблюдаващ резултатите на алтернативната лечителката. Професорът потвърждава поставената диагноза от доцент Андрей Иванов.

2. На 06.06.2019 г., при Професор Е. Василева в клиника по неврохирургия в „ИСУЛ“, пациентката Даниела Христова е прави и цветен доплер, чието заключение е: „Не са установени патологични промени в изследваните артерии“.

3. На 01.11.2019 г., на преглед под № 1149, Проф. Милена Станева в болница „Токуда“ е прави еходоплер сонография на главните артерии. Изследванията доказват доброто състояние, проходимост без стенози и тромбози на артериите.

По този повод, д-р Даниела Христова коментира: „Искам да изкажа голямата си благодарност към лечителката Зофия Шчербак за постигнатите резултати относно здравословното ми състояние, за да мога да продължа нормалния си живот и да изпълнявам задълженията си като лекар. В течение на изминалите години и преминалите страдания, преценявам, че двете медицини – традиционна и неконвенционална, трябва да си сътрудничат и допълват в полза на обществото. Ще бъде добре да има информираност за можещи и постигащи успехи лечители, за да може голям кръг от хора да се възползват от феноменалните им способности. За да не се губи ценно време за търсене на адекватно лечение, е редно да има достъпен регистър на лечители, работещи под лекарски контрол. В случай, че класическата медицина не може да помогне, тя може да изпълнява контролираща функция при научно-доказали се лечители като Зофия Шчербак. Каквато е практиката на държавите-членки на ЕС.

Подпис: Д. Х.

27.02.2020 г. “

Зофия Шчербак има също така идея, лицата, които са доказали себе си като лечители, независимо дали имат медицинско образование или са с доказани резултати от лечение на пациенти, да бъдат обединени в „Национален център за нетрадиционна медицина“ където да се документира медицински тяхната дейност, но също под лекарски контрол. В този център да могат да бъдат канени и доказали се в Европа, или по света, чуждестранни лечители.

Лечителката Зофия:

Благодаря на екипа на лекарите, под чийто контрол упражнявам дейността си. Заедно, в взаимно сътрудничество, даваме шанс на лечение и правото на избор на начина на лечение. Нямам думи, с които бих желала да благодаря и на всички доктори за съдействието и сътрудничеството по неконвенционална медицина. При сложността и невъзможността за решаване на трудни казуси, съвместно намираме не само отговори, но и истинско съдействие за решаване на най-ценният въпрос – Човешкият живот“.