Вашият Висш Аз е вашата духовна част, за която се казва, че „пребивава“ в нефизическия свят. Това е вашата Божествена искра. Тази ваша част ви помага да разпознаете и да следвате своята житейска мисия, както и да оставате в досег с онова, което ви изпълва с ентусиазъм и радост.

Едно и също нещо ли са моят Висш Аз и моята Душа?

Да, това е онази част от вас, която има достъп до цялата мъдрост, натрупана в продължение на многото животи, които сте преживели – минали, настоящи и бъдещи. Някои хора обичат да прокарват разграничение между Висшия Аз, Душата и Духа, но според мен от практическа гледна точка това не е толкова наложително.

Каква точно прави моят Висш Аз?

Вашият Висш Аз е нещо като чисто съзнание, стоящо в основата на вашия интелект, което ви предлага своята мъдрост и насока в живота. Понякога е нужно да мине известно време, преди неговите напътствия да могат да достигнат умственото ви съзнание. Но съществуват начини за заобикаляне на ума и за получаване на директен достъп до мъдростта на вашия Висш Аз.
Вашият Висш Аз не е някъде „там навън“ в нефизическия свят. Вашият Висш Аз това сте вие, вашето съзнание, във вашето тяло.
Вие сте тези, които, преди още да дойдете в този свят, задавате курса на своя живот и определяте кои са нещата, които идвате да научите тук. Вие сте тези, които нашепвате на самите себе си напътствия за това кой е вашият най-висш житейски път и каква е житейската ви мисия. Вие сте тези, у които се пораждат емоции в отклик на вашите мисли, които творят вашата реалност. Вие сте тези, които сте установили този процес като механизъм, чрез който да можете да използвате емоциите и мислите си като духовна обратна връзка, чрез която да се ориентирате накъде сте се запътили в живота си.
Възможно ли е човек някога изобщо да се отдели от своя Висш Аз? Понякога се чувствам откъснат от Духа си.

Понякога може да се почувствате отчуждени и отдалечени от своя Висш Аз – особено когато гледате на себе си като на някакво нисшо или недостойно същество или когато храните вярвания, които ви правят слепи за това кои наистина сте като духовни същества.

Случвало ли ви се е да изживеете вълнуващото усещане, че сте тук, за да извършите велики дела? Обземало ли ви е смиряващото чувство, че сте наистина специални, притежаващи уникална перспектива, която можете да дарите на света? Тези усещания идват от дълбините на вашия Висш Аз. Ние често заглушаваме тези усещания със своите мисли и страхове, а когато слушаме страховете си, се чувстваме откъснати от своя Дух.

Как мога да стана по-свързан със своя Висш Аз?

Да сте във връзка със своя Висш Аз означава да живеете своя Дух. Това включва три неща:

1. Изпълване със сила – спомняне, че сте деца на Вселената, притежаващи силата да творят своя свят

Вие сте дошли тук, за да се въплътите във физическото и да поддържате връзката си със своя Дух непокътната. За вас е важно да поддържате връзка със своя Висш Аз, тъй като това е онази част от вас, която знае къде иска да отиде, какво е нужно да вземе със себе си за пътуването и какво да направи, за да стигне дотам. Много от въплътените тук души вече нямат тази връзка. Те са я изгубили, тъй като се възприемат като отделени от Бога, или от Божествената енергия, която е Създателят на всички неща. Хората често се държат така, сякаш са на произвола на някаква външна сила, която контролира курса на живота им. Това се счита за „нормалният“ начин, по който човек да живее и да се държи.

Да живеете своя Дух означава да си спомните, че вие сте енергията на Бога, или на Източника, във физическо тяло и Творци на своя свят. Силата във вас, която ви позволява да творите своя свят, е същата сила, която твори светове. Целта на живота ви е да я използвате, за да сътворите света, който вие искате.

2. Интуиция – разговаряне със себе си

Няма нужда да се свързвате със своя Висш Аз като с някаква намираща се извън вас същност – Той, това сте вие! И няма нужда да плащате на екстрасенси, за да осъществите контакт със своя Висш Аз (въпреки че бихте могли да го направите, ако се чувствате особено отчуждени от Себе Си и не знаете накъде върви животът ви или какво искате). Мъдростта е вътре във вас – ако се постараете да достигнете до нея.
Вслушвайте се в желанията си
Най-вече, обръщайте внимание на желанията си. Вашите най-истински, извиращи от сърцето ви желания са обратна връзка от вашия Висш Аз относно нещата, които искате да направите сега.
Да живеете от позицията на своя Висш Аз означава да не жертвате и да не пренебрегвате тези желания. Това също така означава да се вслушвате в тези желания ежедневно.
Аз организирам деня си, като си задавам въпроса: „Какво наистина искам да направя сега?“ Бихте могли да предположите, че в резултат на това, че си задавам този въпрос нещата, които не ми се правят, никога не биват свършвани, но това не е така. В действителност аз редовно получавам вдъхновение да се справя също така и с предизвикателствата и трудните задачи в живота си, в подходящото за това време, или проявявам някого, който да ми помогне с тях. Гледам на желанията си като на обратна връзка относно посоката, в която желая да вървя. И когато се вслушвам в желанията си и ги следвам, имам възможността да живея по един вдъхновен начин.

Медитирайте и успокоявайте ума си

Най-бързият начин да се упражнявате да получавате достъп до своя истински аз е медитацията. Тя успокоява ума, прекратява вътрешния ви диалог, който постоянно ви внушава кои сте и какво можете или не можете да направите или да бъдете, и ви пренася директно в тишината и покоя, които са вашият Висш Аз. Започнете да медитирате, като просто се фокусирате върху дишането си.

3. Изцеляване – разчистване на натурията, която стои между вас и вашия истински аз

Повечето хора не осъзнават, че имат нужда от изцеление – просто осъзнават, че се чувстват зле. Какво можете да направите, ако през повечето време се чувствате зле? Как да постъпите, ако не знаете какво да направите, за да се изцелите от това? Можете просто да излъчите намерението да бъдете в колкото се може по-голям синхрон със своя Висш Аз. Излъчването на това намерение ще организира реалността ви по такъв начин, че вие да поемете на изцеляващо пътуване назад към този, който наистина сте.

Ако имате достатъчно енергия, за да проявите инициатива, превърнете в своя работа това да изчистите всичко, което не е в синхрон с този, който наистина сте. Вашият Висш Аз представлява чиста радост. Можете да разберете кое не е в синхрон с вашия Висш Аз по това как то ви кара да се чувствате. Ако нещо ви кара да се чувствате добре, значи е в синхрон с Висшия ви Аз. Ако ви кара да се чувствате зле, значи не е в синхрон с Него.
Натурията, която имам предвид, включва безполезни вярвания от рода на: „Не съм достатъчно добър“, всякакви асоциации или събития от миналото, които ви карат да се чувствате зле, всякакви неприятни чувства. Всичко онова, което ви кара да се чувствате зле, е извън синхрон с вашия Висш Аз и ще ви бъде от голяма полза да откриете и премахнете неправилното вярване или отношение, което стои в основата му и го предизвиква. (превод- virtualobitel.alle.bg)

Анна Сейс,

Лечители.бг