Ако сте се подлагали на иновативен или традиционен метод, или самите вие предлагате здравна услуга или продукт, за който считате, че е ефективен при хармонизация на човешкото здраве, то сега е моментът светът да научи за Вас. Може да участвате в благотворителния проект-конкурс

„101 начина да събудим здравето“.

Той се провежда под егидата на Асоциация здравна алтернатива (АЗА)

Участниците в проекта ще получат безплатен пакет от услуги, включващи консултинг, пиар и реклама на обща стойност 500 лв.

Накрая участниците ще попаднат и в книга (здравен сборник), който ще бъде издаден.

Кой може да участва

Camp2В проекта могат да участват специалисти от конвенционалната и алтернативната медицина,здравни организации и субекти, клиники, производители на биологично активни хранителни добавки и др.

 

Вярваме на препоръки

Kamp3Всеки може да предлага участници в конкурса. Например, ако скоро сте попаднали на ефективен метод, продукт или даровит здравен специалист доктор/лечител, чийто способности, апаратура или методика са довели до оздравителен ефект на вас, ваш близък или приятел.

Краен срок за записване 15 август 2015 г.

Проектът „101 начина за събуждане на здравето“ все още е отворен както спонсори, така и за партньори. В обсега му ще попаднат експерти с иновативни и традиционни продукти, методи и подходи за лечение, водещи до повишаване здравия статус на нацията и отделния човек.

Предложения за участие се приемат на адрес: info@lechiteli.bg