Мистика

Как да се свържем със себе си – Висшият Аз

Вашият Висш Аз е вашата духовна част, за която се казва, че „пребивава“ в нефизическия свят. Това е вашата Божествена искра. Тази ваша част ви помага да разпознаете и да следвате своята житейска мисия, както и да оставате в досег с онова, което ви изпълва с ентусиазъм и радост. Едно и също нещо ли са моят Висш Аз и моята Душа? Да, това е онази част от вас, която има

Съвършената връзка – мисията е възможна

Представете себе си в една съвършена връзка – винаги сте дълбоко щастливи с вашия партньор, защото живеете с съвършения за вас мъж или жена. Как бихте описали живота си с този човек? В книгата си „Овладяване на любовта“, Джон Бейнс пише, че добре би било, „начинът по който се отнасяте с този човек ще бъде точно начинът, по който се отнасяте с едно куче. Кучето е куче. Няма значение какво